×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, What is the difference between the words ''διάσημος'' and ''δημοφιλής''? - YouTube

What is the difference between the words ''διάσημος'' and ''δημοφιλής''? - YouTube

Γεια σας αγαπητοί μαθητές.

Η μαθήτριά μας Νίκη, ζήτησε να μάθει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις λέξεις ''διάσημος'' και ''δημοφιλής''.

Καλά τα νέα, γιατί αυτές οι δύο λέξεις είναι συνώνυμες.

Επομένως σημαίνουν περίπου το ίδιο και χρησιμοποιούνται και με τον ίδιο τρόπο.

Η μόνη μικρή διαφορά που έχουν, είναι ότι η λέξη διάσημος,

αναφέρεται σε κάποιον πολύ γνωστό που έχει μεγάλες επιτυχίες σε κάποιο τομέα.

Ενώ η λέξη ''δημοφιλής'', αναφέρεται σε κάποιον που είναι αγαπητός, αρεστός και συμπαθής σε πολλούς ανθρώπους.

Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο ο διάσημος, όσο και ο δημοφιλής,

είναι άτομα τα οποία είναι γνωστά και αγαπητά σε πολλούς.

Ορισμένα παραδείγματα είναι:

«Ο Μέσι, είναι διάσημος ποδοσφαιριστής»

«Η Madonna, είναι διάσημη τραγουδίστρια»

«Η εταιρεία, είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο»

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι φανερό,

ότι μιλάμε για άτομα ή πράγματα, που είναι γνωστά σε πολλούς ανθρώπους.

«Ο πολιτικός αυτός είναι δημοφιλής στον κόσμο για το έργο που κάνει»

«Το scrabble είναι δημοφιλές παιχνίδι»

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα δημοφιλές άθλημα»

«Ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου είναι δημοφιλείς τραγουδιστές»

Στην περίπτωση της λέξης δημοφιλής, το άτομο ή το πράγμα για το οποίο μιλάμε,

δεν είναι μόνο γνωστό, αλλά είναι και αγαπητό ταυτόχρονα.

Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια, ποια διάσημα και ποιά δημοφιλή άτομα ή πράγματα έχετε στη χώρα σας.

Τα λέμε την επόμενη φορά.


What is the difference between the words ''διάσημος'' and ''δημοφιλής''? - YouTube Was ist der Unterschied zwischen den Wörtern „berühmt“ und „beliebt“? - Youtube

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Hello dear students.

Η μαθήτριά μας Νίκη, ζήτησε να μάθει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις λέξεις ''διάσημος'' και ''δημοφιλής''. Our student Niki, asked to find out what is the difference between the words "διάσημος" and "δημοφιλής".

Καλά τα νέα, γιατί αυτές οι δύο λέξεις είναι συνώνυμες. Gute Nachrichten, denn diese beiden Wörter sind synonym. Good news, because these two words are synonymous.

Επομένως σημαίνουν περίπου το ίδιο και χρησιμοποιούνται και με τον ίδιο τρόπο. Daher bedeuten sie ungefähr dasselbe und werden auf dieselbe Weise verwendet. Therefore they mean almost the same thing and are used in almost the same way.

Η μόνη μικρή διαφορά που έχουν, είναι ότι η λέξη διάσημος, Der einzige kleine Unterschied, den sie haben, ist, dass das Wort berühmt, The only small difference they have is that the word ''διάσημος'',

αναφέρεται σε κάποιον πολύ γνωστό που έχει μεγάλες επιτυχίες σε κάποιο τομέα. bezieht sich auf eine bekannte Person, die auf einem Gebiet großen Erfolg hat. refers to a well-known person who has great success in a field.

Ενώ η λέξη ''δημοφιλής'', αναφέρεται σε κάποιον που είναι αγαπητός, αρεστός και συμπαθής σε πολλούς ανθρώπους. Während sich das Wort „beliebt“ auf jemanden bezieht, der von vielen Menschen geliebt, gemocht und gemocht wird. While the word "δημοφιλής" refers to someone who is loved and liked by many people.

Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο ο διάσημος, όσο και ο δημοφιλής, In beiden Fällen, sowohl bei den Berühmten als auch bei den Beliebten, In both cases, both the ''διάσημος'' and the ''δημοφιλής'',

είναι άτομα τα οποία είναι γνωστά και αγαπητά σε πολλούς. Sie sind Menschen, die von vielen bekannt und geliebt werden. are people who are known and loved by many.

Ορισμένα παραδείγματα είναι: Einige Beispiele sind: Some examples are:

«Ο Μέσι, είναι διάσημος ποδοσφαιριστής» "Messi ist ein berühmter Fußballspieler" "Messi is a famous footballer"

«Η Madonna, είναι διάσημη τραγουδίστρια» "Madonna is a famous singer"

«Η εταιρεία, είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο» "Das Unternehmen ist auf der ganzen Welt bekannt" "The company is famous all over the world"

Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι φανερό, In diesen Fällen ist es offensichtlich, In these cases, it is obvious,

ότι μιλάμε για άτομα ή πράγματα, που είναι γνωστά σε πολλούς ανθρώπους. dass wir über Personen oder Dinge sprechen, die vielen Menschen bekannt sind. that we are talking about people or things that are well known to many people.

«Ο πολιτικός αυτός είναι δημοφιλής στον κόσμο για το έργο που κάνει» "Dieser Politiker ist in der ganzen Welt für seine Arbeit beliebt" "This politician is popular in the world for the work he does"

«Το scrabble είναι δημοφιλές παιχνίδι» "Scrabble ist ein beliebtes Spiel" "Scrabble is a popular game"

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα δημοφιλές άθλημα» "Football is a popular sport"

«Ο Σάκης Ρουβάς και η Έλενα Παπαρίζου είναι δημοφιλείς τραγουδιστές» "Sakis Rouvas und Elena Paparizou sind beliebte Sängerinnen" "Sakis Rouvas and Elena Paparizou are popular singers"

Στην περίπτωση της λέξης δημοφιλής, το άτομο ή το πράγμα για το οποίο μιλάμε, In the case of the word ''δημοφιλής'', the person or thing we are talking about,

δεν είναι μόνο γνωστό, αλλά είναι και αγαπητό ταυτόχρονα. it is not only known but also loved at the same time.

Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια, ποια διάσημα και ποιά δημοφιλή άτομα ή πράγματα έχετε στη χώρα σας. Das ist alles für heute. Sagen Sie uns in den Kommentaren, welche berühmten und beliebten Personen oder Dinge Sie in Ihrem Land haben. That's all for today. Write us in the comments, which celebrities and which popular people or things you have in your country.

Τα λέμε την επόμενη φορά. See you next time.