×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, What is the difference between the words ''ώρα'' and ''φορά''? - YouTube

What is the difference between the words ''ώρα'' and ''φορά''? - YouTube

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek lesson online.

Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Σεργκέι.

Ο Σεργκέι μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λέξεων «ώρα» και «φορά».

Είναι αλήθεια ότι οι δύο αυτές λέξεις αν μεταφραστούν στα αγγλικά, δίνουν την ίδια ακριβώς μετάφραση, «time».

Στα ελληνικά όμως έχουμε εντελώς διαφορετική σημασία. Πάμε να εξηγήσουμε.

Όταν λοιπόν κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη «ώρα» αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστημα.

Έχει να κάνει δηλαδή με τον χρόνο.

Κάποια παραδείγματα είναι «τι ώρα είναι;» ή μπορείτε να πείτε «είναι ώρα να πάω στη δουλειά»

ή ακόμη μπορείτε να πείτε «η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα,

είναι 6 ώρες με το αυτοκίνητο».

Από την άλλη, η λέξη «φορά» αναφέρεται κυρίως σε μια στιγμή του χρόνου, μία περίπτωση, μία περίσταση.

Για παράδειγμα, λέμε «κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο νιώθω μεγάλη χαρά»

ή «πάω στο γυμναστήριο «πέντε φορές τη βδομάδα».

Ακόμη ένα παράδειγμα, είναι «θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι άλλη μία φορά».

Καταλαβαίνετε τώρα τη διαφορά των δύο αυτών λέξεων;

Αυτά είχαμε για σήμερα.

Ελπίζω να μάθατε ακόμη κάτι στο σημερινό μάθημα.

Γραψτε μας στα σχόλια πιο κάτω δύο προτάσεις με τις λέξεις αυτές.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά.


What is the difference between the words ''ώρα'' and ''φορά''? - YouTube Was ist der Unterschied zwischen den Wörtern „time“ und „time“? - Youtube What is the difference between the words ''hour'' and ''time''? - YouTube Qual é a diferença entre as palavras "hora" e "tempo" - YouTube

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek lesson online. Hallo. Willkommen auch zu diesem Video-Tutorial! Willkommen zu einer weiteren griechischen Lektion online.

Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Σεργκέι. Today we will answer a question from our student Sergei.

Ο Σεργκέι μας ρώτησε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λέξεων «ώρα» και «φορά». Sergei asked us what the difference is between the words "ώρα" and "φορά."

Είναι αλήθεια ότι οι δύο αυτές λέξεις αν μεταφραστούν στα αγγλικά, δίνουν την ίδια ακριβώς μετάφραση, «time». Es ist wahr, dass diese beiden Wörter, wenn sie ins Englische übersetzt werden, genau dieselbe Übersetzung ergeben, "Zeit". It is true that these two words, if translated into English, give the exact same translation, "time".

Στα ελληνικά όμως έχουμε εντελώς διαφορετική σημασία. Πάμε να εξηγήσουμε. In Greek, however, we have a completely different meaning. Let's explain.

Όταν λοιπόν κάποιος χρησιμοποιεί τη λέξη «ώρα» αναφέρεται σε ένα χρονικό διάστημα. Wenn also jemand das Wort „Stunde“ verwendet, bezieht es sich auf einen Zeitraum. So when someone uses the word "ώρα" it refers to a period of time.

Έχει να κάνει δηλαδή με τον χρόνο. Es hat mit der Zeit zu tun. In other words, it has to do with time.

Κάποια παραδείγματα είναι «τι ώρα είναι;» ή μπορείτε να πείτε «είναι ώρα να πάω στη δουλειά» Einige Beispiele sind "Wie spät ist es?" oder du kannst sagen "es ist zeit zur arbeit zu gehen" Some examples are "what time is it?" or you can say "it's time to go to work"

ή ακόμη μπορείτε να πείτε «η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, oder man kann sogar sagen "die Entfernung von Thessaloniki nach Athen, or you can even say “the distance from Thessaloniki to Athens,

είναι 6 ώρες με το αυτοκίνητο». es sind 6 Stunden mit dem Auto." it's 6 hours by car ".

Από την άλλη, η λέξη «φορά» αναφέρεται κυρίως σε μια στιγμή του χρόνου, μία περίπτωση, μία περίσταση. Andererseits bezieht sich das Wort "Zeit" hauptsächlich auf einen Zeitpunkt, einen Fall, einen Umstand. On the other hand, the word "φορά" refers mainly to a moment of time, a case, an occasion.

Για παράδειγμα, λέμε «κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο νιώθω μεγάλη χαρά» Zum Beispiel sagen wir "Jedes Mal, wenn ich nach Zypern komme, fühle ich große Freude" For example, we say "every time I come to Cyprus I feel great joy"

ή «πάω στο γυμναστήριο «πέντε φορές τη βδομάδα». or "I go to the gym five times a week. "

Ακόμη ένα παράδειγμα, είναι «θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι άλλη μία φορά». Ein weiteres Beispiel ist „Ich möchte dieses Lied noch einmal hören“. Another example is "I want to listen to this song one more time."

Καταλαβαίνετε τώρα τη διαφορά των δύο αυτών λέξεων; Do you now understand the difference between these two words?

Αυτά είχαμε για σήμερα. That's what we had for today.

Ελπίζω να μάθατε ακόμη κάτι στο σημερινό μάθημα. I hope you learned something more in today's lesson.

Γραψτε μας στα σχόλια πιο κάτω δύο προτάσεις με τις λέξεις αυτές. Write for us in the comments below two sentences with these words.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά. See you next time. Until then. Bye.