×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, How you can use the verb ''πρόκειται''

How you can use the verb ''πρόκειται''

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek vocabulary lesson.

Σήμερα θα απαντήσω μια ερώτηση από το μαθητή μας Πέτρο.

Ο Πέτρος μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «πρόκειται» στα ελληνικά.

Πολύ καλή ερώτηση αφού πιστεύω θα σας είναι πολύ χρήσιμη λέξη όταν μιλάτε ελληνικά.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται σε δύο περιπτώσεις στα ελληνικά.

Η πιο γνωστή της είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι που θα γίνει στο μέλλον.

Κάτι δηλαδή που ίσως συμβεί στο μέλλον ή σίγουρα θα συμβεί στο μέλλον.

Για παράδειγμα, λέτε «πρόκειται να ταξιδέψω την άλλη βδομάδα».

Δηλαδή, την άλλη βδομάδα, μάλλον θα ταξιδέψω.

Μπορείτε επίσης να πείτε ότι ο Νίκος «πρόκειται να έρθει από το σπίτι το απόγευμα»

δηλαδή μάλλον θα έρθει από το σπίτι το απόγευμα.

Αν θέλετε να μιλήσετε στο παρελθόν με το ρήμα αυτό τότε θα πείτε

«χθες επρόκειτο να ταξιδέψω,

αλλά τελικά ακυρώθηκε η πτήση». Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει ότι είχα πλάνο να ταξιδέψω χθες αλλά τελικά δεν ταξίδεψα γιατί ακυρώθηκε η πτήση.

Η δεύτερη σημασία του ρήματος αυτού είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι,

όταν γίνεται λόγος σχετικά με κάτι.

Για παράδειγμα, λέει η μαμά στα παιδιά, «πρέπει να διαβάζετε, πρόκειται για το μέλλον σας».

Σημαίνει ότι το να διαβάζετε έχει σχέση με το μέλλον σας, θα επηρεάσει το μέλλον σας.

Στην ερώτηση «περί τίνος πρόκειται;»,

την οποία θα ακούσετε πολλές φορές,

εννοούμε «για ποιο πράγμα αναφέρεστε; Σχετικά με τι ρωτάτε;

Αυτά είχαμε για σήμερα.

Είναι ένα σύντομο αλλά πολύ χρήσιμο μάθημα γιατί η λέξη

αυτή χρησιμοποιείται αρκετά στην Ελλάδα.

Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα.

Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας

με τη λέξη αυτή.Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά.


How you can use the verb ''πρόκειται''

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek vocabulary lesson.

Σήμερα θα απαντήσω μια ερώτηση από το μαθητή μας Πέτρο. Today I will answer a question from our student Peter.

Ο Πέτρος μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τη λέξη «πρόκειται» στα ελληνικά. Petros asked us how we use the word "πρόκειται" in Greek.

Πολύ καλή ερώτηση αφού πιστεύω θα σας είναι πολύ χρήσιμη λέξη όταν μιλάτε ελληνικά. Very good question since I believe it will be a very useful word for you when you speak Greek.

Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται σε δύο περιπτώσεις στα ελληνικά. This word is used in two cases in Greek.

Η πιο γνωστή της είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι που θα γίνει στο μέλλον. The most known of them is when we refer to something that will happen in the future.

Κάτι δηλαδή που ίσως συμβεί στο μέλλον ή σίγουρα θα συμβεί στο μέλλον. In other words, something that may happen in the future or will certainly happen in the future.

Για παράδειγμα, λέτε «πρόκειται να ταξιδέψω την άλλη βδομάδα». For example, you say, "πρόκειται να ταξιδέψω την άλλη βδομάδα."

Δηλαδή, την άλλη βδομάδα, μάλλον θα ταξιδέψω. That is, next week I will probably travel.

Μπορείτε επίσης να πείτε ότι ο Νίκος «πρόκειται να έρθει από το σπίτι το απόγευμα» You can also say that Nikos "πρόκειται να έρθει από το σπίτι το απόγευμα"

δηλαδή μάλλον θα έρθει από το σπίτι το απόγευμα. that is, it will probably come from home in the afternoon.

Αν θέλετε να μιλήσετε στο παρελθόν με το ρήμα αυτό τότε θα πείτε If you want to use this verb in the past then you will say

«χθες επρόκειτο να ταξιδέψω, χθες επρόκειτο να ταξιδέψω,

αλλά τελικά ακυρώθηκε η πτήση». Τι σημαίνει αυτό; αλλά τελικά ακυρώθηκε η πτήση " What does this mean;

Σημαίνει ότι είχα πλάνο να ταξιδέψω χθες αλλά τελικά δεν ταξίδεψα γιατί ακυρώθηκε η πτήση. It means that I had a plan to travel yesterday but in the end I did not travel because the flight was canceled.

Η δεύτερη σημασία του ρήματος αυτού είναι όταν αναφερόμαστε σε κάτι, The second meaning of this verb is when we refer to something,

όταν γίνεται λόγος σχετικά με κάτι.

Για παράδειγμα, λέει η μαμά στα παιδιά, «πρέπει να διαβάζετε, πρόκειται για το μέλλον σας». For example, the mother say to the children, "πρέπει να διαβάζετε, πρόκειται για το μέλλον σας"

Σημαίνει ότι το να διαβάζετε έχει σχέση με το μέλλον σας, θα επηρεάσει το μέλλον σας. It means that studying is related to your future, it will affect your future.

Στην ερώτηση «περί τίνος πρόκειται;», To the question "περί τίνος πρόκειται;"

την οποία θα ακούσετε πολλές φορές, which you will hear many times,

εννοούμε «για ποιο πράγμα αναφέρεστε; Σχετικά με τι ρωτάτε; we mean “what are you talking about? What are you asking about?

Αυτά είχαμε για σήμερα. That's what we had for today.

Είναι ένα σύντομο αλλά πολύ χρήσιμο μάθημα γιατί η λέξη It is a short but very useful lesson because this word

αυτή χρησιμοποιείται αρκετά στην Ελλάδα. it is widely used in Greece.

Ελπίζω να σας βοήθησε αυτό το μάθημα. I hope this lesson helped you.

Γράψτε στα σχόλια πιο κάτω τις ερωτήσεις σας και τις προτάσεις σας Write your questions and sentences in the comments below

με τη λέξη αυτή.Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά. with that word. See you next time. Until then. Bye.