×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Greek lesson: Today we learn three funny Greek expressions! 😀💡

Greek lesson: Today we learn three funny Greek expressions! 😀💡

Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα!

Στο σημερινό μάθημα, δεν θα απαντήσουμε κάποια ερώτηση αλλά θα εξηγήσουμε

τρεις αστείες εκφράσεις που έχουμε στα ελληνικά.

Είναι τρεις εκφράσεις που αν τις μεταφράσουμε στα αγγλικά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα

αλλά αντιθέτως, ακούγονται πολύ αστείες.

Πάμε λοιπόν, στην πρώτη έκφραση.

Όταν ο άντρας σου ή η γυναίκα σου «σού κάνει τη ζωή πατίνι» τι νομίζετε ότι σημαίνει;

Το πατίνι βέβαια είναι το skateboard.

Τι σχέση έχει λοιπόν το πατίνι, με τη ζωή σου και τον σύντροφό σου;

Πάμε να το εξηγήσουμε.

Όταν ο ή η σύντροφός μας «μάς κάνει τη ζωή πατίνι» τότε μας κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη.

Κάνει συνέχεια παράπονα, μας φωνάζει, ζητάει παράλογα πράγματα κτλ.

Αυτό λοιπόν σημαίνει αυτή η έκφραση.

Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε χωρίς βέβαια να ψάχνετε εξήγηση γιατί το λέμε αυτό. Εμείς δεν ξέρουμε.

Η δεύτερη έκφραση είναι «βαράει μύγες».

Όταν κάποιος ανοίξει ένα μαγαζί και το μαγαζί του δεν έχει πελάτες τότε λέμε ότι «αυτός βαράει μύγες»

δηλαδή, δεν έχει δουλειά, όλη μέρα δεν κάνει τίποτα και το μόνο που κάνει

είναι να παλεύει με τις μύγες. Να προσπαθεί να τις σκοτώσει για να σκοτώσει την ώρα του!

Τέλος, έχουμε την έκφραση «αυτός είναι πίτα». Θα σκέφτεσαι τώρα, τι να εννοεί αυτός;

Τι πίτα είναι; Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα;

Και γιατί ένας άνθρωπος να είναι πίτα; Δεν βγάζει νόημα ε;

Λοιπόν, όταν πάτε στη Ελλάδα και πιείτε πολλές μπύρες και μεθύσετε τότε θα είστε «πίτα».

Την επόμενη μέρα μπορείτε να πείτε στους φίλους σας

«ήπια τα κέρατά μου και έγινα πίτα» δηλαδή ήπια πάρα πολύ και μέθυσα.

Τώρα πώς κάποιος πίνει τα κέρατά του και μεθάει ή γίνεται πίτα μην με ρωτάτε.

Αυτά είχαμε για σήμερα.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο αστείες εκφράσεις στη δική σας γλώσσα.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Τα λέμε σύντομα.


Greek lesson: Today we learn three funny Greek expressions! 😀💡 Greek lesson: Today we learn three funny Greek expressions! 😀💡

Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτή τη βδομάδα! Hello and welcome back this week!

Στο σημερινό μάθημα, δεν θα απαντήσουμε κάποια ερώτηση αλλά θα εξηγήσουμε In today's lesson, we will not answer a question, but we will explain

τρεις αστείες εκφράσεις που έχουμε στα ελληνικά. three funny expressions we have in Greek.

Είναι τρεις εκφράσεις που αν τις μεταφράσουμε στα αγγλικά δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα There are three expressions that if we translate them into English they have absolutely no meaning

αλλά αντιθέτως, ακούγονται πολύ αστείες. but on the contrary, they sound very funny.

Πάμε λοιπόν, στην πρώτη έκφραση. So let's go, in the first expression.

Όταν ο άντρας σου ή η γυναίκα σου «σού κάνει τη ζωή πατίνι» τι νομίζετε ότι σημαίνει; When your husband or wife "σού κάνει τη ζωή πατίνι" what do you think it means?

Το πατίνι βέβαια είναι το skateboard. The πατίνι, of course, is the skateboard.

Τι σχέση έχει λοιπόν το πατίνι, με τη ζωή σου και τον σύντροφό σου; So what does the skateboard have to do with your life and your partner?

Πάμε να το εξηγήσουμε. Let's explain it.

Όταν ο ή η σύντροφός μας «μάς κάνει τη ζωή πατίνι» τότε μας κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη. When our partner "μάς κάνει τη ζωή πατίνι" then he/she makes our life very difficult.

Κάνει συνέχεια παράπονα, μας φωνάζει, ζητάει παράλογα πράγματα κτλ. He/she constantly makes complaints, he/she shouts at us, he asks unreasonable/nonsense things.

Αυτό λοιπόν σημαίνει αυτή η έκφραση. This is what this expression means.

Μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε χωρίς βέβαια να ψάχνετε εξήγηση γιατί το λέμε αυτό. Εμείς δεν ξέρουμε. You can use it without of course looking for an explanation why we say that. We do not know.

Η δεύτερη έκφραση είναι «βαράει μύγες». The second expression is "βαράει μύγες".

Όταν κάποιος ανοίξει ένα μαγαζί και το μαγαζί του δεν έχει πελάτες τότε λέμε ότι «αυτός βαράει μύγες» When someone opens a shop and his shop has no customers then we say that "αυτός βαράει μύγες"

δηλαδή, δεν έχει δουλειά, όλη μέρα δεν κάνει τίποτα και το μόνο που κάνει that is, he has no customers, all day doing nothing and all he does

είναι να παλεύει με τις μύγες. Να προσπαθεί να τις σκοτώσει για να σκοτώσει την ώρα του! is to fight the flies. Trying to kill them to spend his time!

Τέλος, έχουμε την έκφραση «αυτός είναι πίτα». Θα σκέφτεσαι τώρα, τι να εννοεί αυτός; Finally, we have the expression "αυτός είναι πίτα".You will think now, what does that mean?

Τι πίτα είναι; Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα; What pie is he? Cheese pie or spinach pie?

Και γιατί ένας άνθρωπος να είναι πίτα; Δεν βγάζει νόημα ε; And why should a man be a pie? It does not make sense, right?

Λοιπόν, όταν πάτε στη Ελλάδα και πιείτε πολλές μπύρες και μεθύσετε τότε θα είστε «πίτα». Well, when you go to Greece and drink a lot of beer and get drunk, then you will be a "πίτα".

Την επόμενη μέρα μπορείτε να πείτε στους φίλους σας The next day you can say your friends

«ήπια τα κέρατά μου και έγινα πίτα» δηλαδή ήπια πάρα πολύ και μέθυσα. "ήπια τα κέρατά μου και έγινα πίτα" that is,I drank a lot and I got drunk.

Τώρα πώς κάποιος πίνει τα κέρατά του και μεθάει ή γίνεται πίτα μην με ρωτάτε. Now, how does one can drink his horns and get drunk or becomes a pie? Do not ask me.

Αυτά είχαμε για σήμερα. That's what we had for today.

Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο αστείες εκφράσεις στη δική σας γλώσσα. Write us under this video, funny expressions in your own language.

Γεια σας και καλή εβδομάδα. Τα λέμε σύντομα. Bye and have good week. See you soon.