×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Παπαντωνίου, Ζ. - Τα Ψηλά Βουνά (1918), 4. Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό

4. Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό

Όταν έφτασαν σε μια ράχη, τους καλωσόρισε ο κρύος αέρας. Αυτός ο αέρας είχε περάσει από κάθε κορφή και κάθε λαγκαδιά. Τον πήραν με μια βαθιά αναπνοή.

Πουλάκια με άσπρη τραχηλιά κουνούσαν την ουρά τους στους θάμνους κι ύστερα έφευγαν με γοργό λαρυγγισμό.

Ένα κατσίκι κατάμαυρο έστεκε στην κόψη του βράχου.

Οι βράχοι έμοιαζαν στο σχήμα με θεόρατα σπίτια, που δεν ξέρεις ποιος τα κατοικεί. Οι γκρεμοί ήταν φυτεμένοι με πουρνάρια και κουμαριές. Αλλού κατέβαιναν γυμνοί και απότομοι, σαν να τους είχες κόψει με σπαθί.

O βράχος απάνω στον βράχο, ο λόφος απάνω στον λόφο σχημάτιζαν το βουνό.

Πελώρια ήταν όλα.

Και σ' αυτό το ύψος ανέβαινε με στροφές, όλο ανέβαινε, ο δρόμος.

Ευτυχισμένοι σε τούτο το θέαμα οι μικροί ταξιδιώτες, κοίταξαν προς τις κορφές. Ένας τους φώναξε: «Γεια σας, ψηλά βουνά!»


4. Οι μικροί ταξιδιώτες ανεβαίνουν το βουνό 4. Млади пътешественици изкачват планината 4. Junge Reisende besteigen den Berg 4\. Little travelers climb the mountain 4. Jóvenes viajeros suben a la montaña 4\. I piccoli viaggiatori scalano la montagna 4. Jovens viajantes sobem a montanha 4\. Маленькие путешественники взбираются на гору

Όταν έφτασαν σε μια ράχη, τους καλωσόρισε ο κρύος αέρας. Als sie einen Kamm erreichten, wurden sie von kalter Luft begrüßt. When they reached a ridge, they were greeted by cold air. Когда они достигли хребта, их встретил холодный воздух. Αυτός ο αέρας είχε περάσει από κάθε κορφή και κάθε λαγκαδιά. Diese Luft war durch jede Spitze und jeden Schub geströmt. That air had passed through every peak and every thrust. Этот воздух прошел через каждую вершину и каждый толчок. Τον πήραν με μια βαθιά αναπνοή. Те го поеха с дълбоко вдишване. Er wurde mit einem tiefen Atemzug genommen. He was taken with a deep breath. Его забрали с глубоким вздохом.

Πουλάκια με άσπρη τραχηλιά κουνούσαν την ουρά τους στους θάμνους κι ύστερα έφευγαν με γοργό λαρυγγισμό. Белошийките размахваха опашки в храстите, а след това си тръгваха с бързо гукане. Weißhalsvögel schlugen in den Büschen mit dem Schwanz und flogen dann mit einem schnellen Kehlkopf davon. White-necked birds flicked their tails in the bushes and then flew away with a quick laryng. Белошейные птицы махали хвостами в кустах, а затем с быстрым ларингом улетали.

Ένα κατσίκι κατάμαυρο έστεκε στην κόψη του βράχου. На ръба на скалата стоеше черна коза. Eine schwarze Ziege stand am Rand des Felsens. A black goat stood on the edge of the rock. На краю скалы стояла черная коза.

Οι βράχοι έμοιαζαν στο σχήμα με θεόρατα σπίτια, που δεν ξέρεις ποιος τα κατοικεί. Die Felsen waren wie Geisterhäuser geformt, bei denen man nicht weiß, wer darin wohnt. The rocks were shaped like ghost houses, where you don't know who lives in them. Скалы имели форму домов-призраков, где неизвестно, кто в них живет. Οι γκρεμοί ήταν φυτεμένοι με πουρνάρια και κουμαριές. Die Klippen waren mit Stechpalme und Ginster bepflanzt. The cliffs were planted with holly and gorse. Скалы были засажены падубом и утесником. Αλλού κατέβαιναν γυμνοί και απότομοι, σαν να τους είχες κόψει με σπαθί. An anderer Stelle kamen sie kahl und steil herunter, als hätte man sie mit einem Schwert geschnitten. Elsewhere they came down bare and steep, as if you had cut them with a sword. В других местах они спускались голыми и крутыми, как будто их разрезали мечом.

O βράχος απάνω στον βράχο, ο λόφος απάνω στον λόφο σχημάτιζαν το βουνό. Fels auf Fels, Hügel auf Hügel formten den Berg. Rock upon rock, hill upon hill formed the mountain. Камень за камнем, холм за холмом образовали гору.

Πελώρια ήταν όλα. Es war alles Müll. It was all rubbish. Все это было чушью.

Και σ' αυτό το ύψος ανέβαινε με στροφές, όλο ανέβαινε, ο δρόμος. Und auf dieser Höhe ging die Straße in Kurven bergauf, bis ganz nach oben. And at this height, the road was going up in turns, all the way up. И на этой высоте дорога виражами шла вверх, до самого верха.

Ευτυχισμένοι σε τούτο το θέαμα οι μικροί ταξιδιώτες, κοίταξαν προς τις κορφές. Glücklich über diesen Anblick blickten die kleinen Reisenden den Gipfeln entgegen. Happy at this sight, the little travelers looked towards the peaks. Обрадовавшись этому зрелищу, маленькие путешественники посмотрели в сторону вершин. Ένας τους φώναξε: «Γεια σας, ψηλά βουνά!» Einer von ihnen rief: "Hallo Hochgebirge!" One of them shouted, "Hello, high mountains!" Один из них крикнул: «Здравствуйте, высокие горы!»