#22 anders & andré – the degeneration of knowledge – (intermediate)

André and Anders ask what happens to genuine knowledge when information is just one mouse click away? Is there a difference between generations when it comes to the use of information, depth of understanding and even level of awareness? Can an eventual degeneration of knowledge be blamed on the Internets bottomless well of loose information?

André och Anders frågar vad som händer med genuin kunskap när information bara är ett musklick iväg? Finns det en skillnad mellan generationer vad gäller användandet av information, djup av förståelse och kanske till och med nivå av medvetande? Kan ett eventuellt förfall av kunskap härledas till Internets bottenlösa brunn av lös information?

Difficulty: Intermediate
Category:  Education
Duration:  11:21

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to The Degeneration of Knowledge.

Follow LingQ members on their language learning journey.


We will not share your data with third parties and you will only receive newsletters from LingQ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *